Proiect POSCCE

5044 vizualizari

„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”

Titlul proiectului: 

DOTAREA CENTRULUI EDUCATIV-SPORTIV „MINIME” CU TEHNICA DE CALCUL PENTRU OFERIREA ACCESULUI LA INTERNET

Fundatia Nadia Comaneci, cu sediul in municipiul Bucuresti, Calea Grivitei nr. 150, cod postal 010743, tel.: 021.310.48.92, fax: 021.310.48.92 deruleaza incepand cu data de 05.06.2014 proiectul „ DOTAREA CENTRULUI EDUCATIV-SPORTIV „MINIME” CU TEHNICA DE CALCUL PENTRU OFERIREA ACCESULUI LA INTERNET “, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare nr. 1923/311/02.06.2014 incheiat cu Ministerul pentru Societatea Informationala.

Valoarea totala a proiectului este de 110.353,80 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 78.403,50 lei.

Proiectul se implementeaza in Municipiul Bucuresti pe o durata de 5 luni.

SCOPUL proiectului il reprezinta dotarea centrului educativ-sportiv „MiniMe“ al Fundatiei Nadia Comaneci cu tehnica de calcul pentru oferirea accesului la internet.

Beneficiar: Fundatia Nadia Comaneci 

Finantare:

Programul Operational Sectorial:  Cresterea Competitivitatii Economice

Axa prioritară III: Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public

Domeniul major de interventie 1: Sustnerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor

Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe

Tipul asistentei financiare nerambursabile: Fondul European de Dezvoltare Regionala

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului

In conformitate cu obiectivele specifice stabilite în Agenda Lisabona („2010 – O societate europeana informationala pentru crestere economica si crearea de noi locuri de munca”) si cu strategia EU 2020 este esentiala sublinierea importantei accesibilitatii si dezvoltarii infrastructurii broadband ca prioritati ale dezvoltarii societatii informationale in Romania.

Obiectivele acestui proiect constau in:

– conectarea la internet prin conexiuni broadband si achizitionarea echipamentelor conexe;

– cresterea utilizarii TIC prin sustinerea conectarii la broadband, precum si prin consolidarea infrastructurii TIC, pentru facilitarea accesului public la aceasta.

GRUPUL TINTA al proiectului

Grupul tinta este format din copii cu varste cuprinse intre 4 si 12 ani.

Dotarea centrului educativ-sportiv „MiniMe” cu tehnica de calcul va oferi acces copiilor la informatii, cu ajutorul conectarii la internet prin intermediul utilizarii calculatorului.

ACTIVITATILE proiectului constau in achizitionarea unui server, a 10 laptopuri dotate corespunzator (licente de soft, sisteme de operare, aplicatii office si aplicatii antivirus instalate), a unei imprimante multifunctionale, construirea unei retele LAN necesara pentru implementarea proiectului si conectarea laptopurilor la Internet prin conexiuni broadband.

Rolul implementarii acestor pasi, ce contribuie nemijlocit la realizarea scopului proiectului, este de a asigura infrastructura necesara derularii unor cursuri de instruire si de formare a unor competente IT in beneficiul copiilor ce alcatuiesc grupul tinta.

Proiectul va aduce tehnologia mai aproape de copii, le va oferi acces la informatie, in conditii de siguranta si intr-un cadru organizat.

INDICATORII PROIECTULUI

Indicatorii de realizare:

Nr. de calculatoare conectate la internet broadband: 10;

Nr. de conexiuni la internet realizate prin proiect (inclusiv upgradarea): 1.

Indicatorii de rezultat:

Conexiuni la internet broadband utilizate (inclusiv cele existente la momentul depunerii Proiectului): 1.

Avand in vedere ca tehnologia si utilizarea acesteia reprezinta viitorul intr-o lume globalizata, proiectul isi propune ca prin intermediul achizitiilor de echipamente IT sa poata oferi copiiilor oportunitati de invatare si adaptare la noile cerinte care exista atat din punct de vedere educational, cat si din punct de vedere social.

Luând în considerare faptul că există o strânsă corelare între educaţie şi broadband, principala direcţie va fi aceea de a stimula interesul, curiozitatea si creativitatea copiilor.

http://www.fonduri-ue.ro/

 

Parteneri

 
 
 

Parteneri

X